Kaulana NaPua was written in 1983 as a symbol of resistance to the provision government who took over the kingdom, removing the Queen from her throne.

Composer Ellen Prendergast put pen to paper at the request of the royal band who refused to sign an oath of loyalty to the new government.

The lyrics and translation are as follows: 

Kaulana na pua a?o Hawai?i 
Kupa?a mahope o ka ?aina 
Hiki mai ka ?elele o ka loko ?ino 
Palapala ?anunu me ka pakaha

Famous are the children of Hawai?i 
Ever loyal to the land 
When the evil-hearted messenger comes 
With his greedy document of extortion

Pane mai Hawai?i moku o Keawe        
Kokua na Hono a?o Pi?ilani 
Kako?o mai Kaua?i o Mano 
Pa?apu me ke one Kakuhihewa

Hawai?i, land of Keawe answers 
The bays of Pi?ilani help 
Kaua?i of Mano lends support 
All are united by the sands of Kakuhihewa

?A?ole a?e kau i ka pulima 
Maluna o ka pepa o ka ?enemi 
Ho?ohui ?aina ku?ai hewa 
I ka pono sivila a?o ke kanaka

Do not fix a signature 
To the paper of the enemy 
With its sin of annexation 
And sale of the civil rights of the people

?A?ole makou a?e minamina 
I ka pu?ukala a ke aupuni 
Ua lawa makou i ka pohaku 
I ka ?ai kamaha?o o ka ?aina

We do not value 
The government's hills of money 
We are satisfied with the rocks 
The wondrous food of the land

Mahope makou o Lili?ulani 
A loa?a e ka pono o ka ?aina 
    [alternate stanza: 
     A kau hou ?ia e ke kalaunu
Ha?ina ?ia mai ana ka puana 
Ka po?e i aloha i ka ?aina

We support Lili?uokalani 
Who has won the rights of the land 
    [alternate stanza: 
     She will be crowned again] 
The story is told 
Of the people who love the land